1438: Години, хвилини, секунди


Submit solution


Points:3
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Описати процедуру TimeToHMS(T, H, M, S), яка за часом Т в секундах визначає H – кількість годин, M – кількість хвилин, S – кількість секунд. Знайти години, хвилини та секунди для n інтервалів часу, заданих в секундах.

Формат вхідних даних

У першому рядку міститься n (n < 1000) - кількість інтервалів. У наступному рядку містяться через пропуск n цілих додатних чисел не більших 10^9.

Формат вихідних даних

Для кожного інтервалу вивести в окремому рядку години, хвилини та секунди згідно формату у прикладі вихідних даних.

Приклад вхідних даних

5
19518 3600 7261 4 62

Приклад вихідних даних

5:25:18
1:0:0
2:1:1
0:0:4
0:1:2

Comments

There are no comments at the moment.