1444: Мінімум на відрізку


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Python 32.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Вам дано масив a з n елементів та m – кількість запитів, який складається з двох чисел l та r.

Виведіть мінімальний елемент в масиві a на відрізку від l до r.

Формат вхідних даних

В першому рядку міститься число n – довжина масиву (1 ≤ n ≤ 10^5 ). В другому рядку міститься n чисел a[i] – елементи масиву ( -10^9 ≤ a[i] ≤ 10^9).

В наступному рядку міститься число m – кількість запитів (1 ≤ m ≤ 10^5 ).

В останніх m рядках містяться запити l; r (1 ≤ l; r ≤ n).

Формат вихідних даних

Для кожного запиту виведіть відповідь в новому рядку.

Приклад вхідних даних

5
1 -2 3 4 1
3
1 3
3 4
1 5

Приклад вихідних даних

-2
3
-2

Comments


  • 1
    aperno
     commented on March 23, 2019

    12 тестів вийшло далі не вистачає часу, що з там за умови