1445: Сума та зміна одного


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Python 32.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Вам дано масив, необхідно відповідати на запити отримання суми на відрізку і зміни одного елемента масиву.

Формат вхідних даних

В першому рядку міститься два числа n (1 ≤ n ≤ 10^5 ) – розмір масиву та m (1 ≤ m ≤ 10^5 ) – кількість запитів. У другому рядку задано масив a[i] ( -10^5 ≤ a[i] ≤ 10^5 ). Далі йдуть m рядків із запитами виду t, l, r (0 ≤ t ≤ 1). Якщо t = 0, тоді на запит потрібно вивести суму елементів масиву з індексами від l до r (в даному випадку 1 ≤ l ≤ r ≤ n). Якщо t = 1 тоді треба присвоїти елементу масиву з індексом l значення r (даному випадку 1 ≤ l ≤ n; -10^5≤ r ≤ 10^5 ).

Формат вихідних даних

На кожен запит суми відрізка виведіть одне число в новому рядку - відповідну суму.

Приклад вхідних даних

5 3
1 2 3 4 5
0 1 5
1 1 -14
0 1 5

Приклад вихідних даних

15
0

Comments

There are no comments at the moment.