1446: Доданок на відрізку


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Python 32.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Дано n чисел. Поступають q запитів двох типів:

Додати число x на відрізку [l; r].

Дізнатись, яке значення набуває a[i].

Формат вхідних даних

В першому рядку задано два числа – 1 ≤ n ≤ 10^5 та 1 ≤ q ≤ 10^5 .

В другому рядку дано n чисел -10^9 ≤ a[1] ; a[2 ]; :::; a[n] ≤ 10^9 .

В наступних q рядках задано запити. Перше число t в кожному рядку вказує на тип запиту. Якщо t = 1, то після того задано 3 числа l; r; x : 1≤ l≤ r≤ n; -10^3 ≤ x ≤ 10^3 . Якщо t = 2, то після того дано 1 число i : 1 ≤ i ≤ n.

Формат вихідних даних

На кожен запит другого типу виведіть відповідь в окремому рядку.

Приклад вхідних даних

6 7
5 -6 11 2 3 8
2 4
1 2 4 6
2 2
1 1 3 -2
1 2 5 9
2 3
2 4

Приклад вихідних даних

2
0
24
17

Comments

There are no comments at the moment.