1447: Сума та присвоєння на відрізку


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Python 32.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Дано масив з N елементів, потрібно навчитися знаходити суму чисел на відрізку.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить два цілих числа N і K - число чисел в масиві і кількість запитів. (1 ≤ N ≤ 10^5 ; 0 ≤ K ≤ 10^5 ).

Наступні K рядків містять запити:

A l r x: присвоїти елементам масиву з позиціями від l до r значення x. (1 ≤ l ≤ r ≤ n; 0 ≤ x ≤ 10^9)

Q l r: знайти суму чисел в масиві на позиціях від l до r (1 ≤ l ≤ r ≤ n)

Спочатку масив заповнений нулями.

Формат вихідних даних

На кожен запит виду Q l r потрібно вивести єдине число - суму на відрізку.

Приклад вхідних даних

5 9
A 2 3 2
A 3 5 1
A 4 5 2
Q 1 3
Q 2 2
Q 3 4
Q 4 5
Q 5 5
Q 1 5

Приклад вихідних даних

3
2
3
4
2
7

Comments

There are no comments at the moment.