1449: Кількість максимуму


Submit solution


Points:10
Time limit:2.0s
Python 34.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Вам дано масив a з n елементів та m - кількість запитів, що складаються з двох чисел l і r, виведіть максимальний елемент і його кількість в масиві a на відрізку від l до r.

Формат вхідних даних

У першому рядку міститься число n - довжина масиву (1 ≤ n ≤ 10^5).

У другому рядку міститься n чисел a[i] - елементи масиву (-10^9 ≤ a[i] ≤ 10^9 ).

У наступному рядку міститься число m - кількість запитів (1 ≤ m ≤ 10^5 ).

В останніх m рядках міститися запити l, r (1 ≤ l, r ≤ n).

Формат вихідних даних

Для кожного запиту виведіть 2 числа в новому рядку.

Приклад вхідних даних

5
3 2 1 2 3
3
1 3
2 4
1 5

Приклад вихідних даних

3 1
2 2
3 2

Comments

There are no comments at the moment.