1450: Кількість чисел менших або рівних Х


Submit solution


Points:10
Time limit:2.0s
Python 34.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Дано масив чисел. Необхідно обробляти запити кількості чисел, які не перевищують x на [l; r].

Формат вхідних даних

У першому рядку дано число n, m (1 ≤ n, m ≤ 10^5 ) - розмір масиву і число запитів відповідно.

У наступному рядку - n чисел a[i] (0 ≤ a[i] ≤ 10^9).

В наступних m рядках дані запити у вигляді l, r, x : 1 ≤ l ≤ r ≤ n; 0 ≤ x ≤ 10^9.

Формат вихідних даних

На кожен запит виведіть відповідь в окремому рядку.

Приклад вхідних даних

10 9
335279264 849598327 822889311 446755913 526239859 548830120 181424399 715477619 342858071 625711486
2 5 449656269
1 8 511429216
1 8 547865075
1 9 285323416
1 9 655702582
4 8 501983447
4 8 679513171
1 10 353669349
1 10 607140217

Приклад вихідних даних

1
3
4
1
6
2
4
3
6

Comments


 • 0
  aperno
   commented on March 23, 2019

  Обробляти запити кількості чисел ЯКІ не перевищують


  • 0
   zvit
    commented on March 23, 2019

   Так. Підправив умову


 • 0
  zvit
   commented on March 16, 2019

  тести на задачу оновлені у сторону зменшення кількості даних