1451: Черевики


Submit solution


Points:11
Time limit:2.0s
Python 34.0s
Memory limit:62M
Python 3500M
Author:

Problem types

Витративши значну частину своїх коштiв на рiзнi проекти, Орест вирiшив органiзувати для своїх програмiстiв якiсне взуття. Справа в тому, що Орест знайшов у себе на складi залишок вiд продажу черевикiв. Є проблема: в наявностi виявилося N лiвих черевикiв та M правих. Зрозумiло, що в наявностi є рiзнi розмiри взуття i не завжди є можливiсть пiдiбрати пари взуття одного розмiру. Тепер Орест пробує об’єднати пари так, щоб максимальна похибка мiж розмiрами лiвого та правого черевика була мiнiмальна пiсля того, як всi черевики будуть спарованi.

Складiть програму, яка зможе визначити цю похибку.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить два натуральних числа N i M (1 ⩽ N, M ⩽ 100000) - кiлькiсть лiвих та правих черевикiв.

Другий рядок мiстить N цiлих чисел L_i (1 ⩽ L_i ⩽ 10^9 ) - розмiри лiвих черевикiв. У третьому рядку мiститься M цiлих чисел R_i (1 ⩽ R_i ⩽ 10^9) - розмiри правих черевикiв.

Формат вихідних даних

Виведiть мiнiмальну похибку мiж усiма можливими парами взуття.

Приклад вхідних даних

4 3
2 39 41 45
39 42 46

Приклад вихідних даних

1

Comments


 • 0
  Hydra
   commented on April 14, 2019

  Розміри вводяться обов’язково у порядку зростання?


  • 0
   zvit
    commented on April 15, 2019

   ні


 • 0
  aperno
   commented on March 23, 2019

  Пара взуття 39 39 не розглядається як похибка?


  • 1
   zvit
    commented on March 23, 2019

   =0