1452: Нулі факторіалу числа


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Факторiал натурального числа n — добуток натуральних чисел вiд одиницi до n включно, по- значається n!. За означенням 0! = 1.

Розглянемо функцiю Z(n), яка повертає кiлькiсть нулiв в кiнцi факторiалу числа n. Складiть програму, що виводить значення цiєї функцiї.

Формат вхідних даних

Задається одне натуральне число n (1 <= n <= 10^9 )

Формат вихідних даних

Вивести значення функцiї Z(n)

Приклад вхідних даних

3

Приклад вихідних даних

0

Приклад вхідних даних

5

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.