1455: Арифметична прогресiя


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Послiдовнiсть, в якiй кожен наступний член можна знайти, додавши до попереднього одне i те ж число d, називається арифметичною прогресiєю. Якщо послiдовнiсть (a(n)) є арифметичною прогресiєю, тодi для будь-якого натурального значення n справедлива залежнiсть

a(n+1)=a(n)+d

Число d називається рiзницею арифметичної прогресiї

Завдання. У нас є K цiлих додатних чисел. Необхiдно серед заданих чисел знайти арифметичну прогресiю максимальної довжини та їх кiлькiсть.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить цiле число K- кiлькiсть чисел.

Наступнi K рядкiв мiстять по одному цiлому числу, якi не перевищують 1000.

Обмеження:1 <= K <= 200

Формат вихідних даних

У першому рядку вивести максимальну довжину арифметичної прогресiї, у другому - кiлькiсть таких прогресiй, у третьому - найменший з перших елементів прогресiї з найменшою рiзницею арифметичною прогресiї i в четвертому - найменшу рiзницю арифметичної прогресiї.

Приклад вхідних даних

5
1
5
9
11
3

Приклад вихідних даних

3
2
1
2

Зауваження

У наведеному прикладi є двi арифметичнi прогресiї: 1,3,5 та 1,5,9. Меншу рiзницю арифметичної прогресiї (d = 2) має перша послiдовнiсть.


Comments

There are no comments at the moment.