1461: Слово


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Слово називається добре впорядкованим, якщо його літери ідуть у неспадному порядку. Складіть програму, яка буде визначати чи добре впорядковане слово.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить ціле число T (0 < T < 10) - кількість тестів. У наступних T рядках міститься по одному слову довжиною не більше 255 символів. Слова містять лише малі латинські літери.

Формат вихідних даних

Вивести в окремих рядках для кожного слова 'Yes' або 'No' в залежності від того, чи є слово добре впорядкованим.

Приклад вхідних даних

2
all
will

Приклад вихідних даних

Yes
No

Comments

There are no comments at the moment.