1462: Олівці


Submit solution


Points:6
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Василько має олівці C кольорів. Він хоче знати, яку мінімальну кількість олівців треба придбати, щоб мати однакову кількість олівців кожного кольору.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить ціле число C (1 <= C <= 65535) - кількість кольорів олівців, які є у Василька. Наступний рядок містить C цілих чисел, які розділені пропуском - кількість олівців кожного кольору. Ця кількість не перевищує 10^4

Формат вихідних даних

Вивести мінімальну кількість олівців, які треба купити Васильку.

Приклад вхідних даних

3
1 2 2

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.