1472: Доставка товару


Submit solution


Points:15
Time limit:1.0s
Memory limit:62M
Author:

Problem types

Андрiйко вирiшив вiдкрити пiцерiю. Для того, щоб привабити клiєнтiв, у пiцерiї дiє акцiя: "Доставимо пiцу теплою або ви отримаєте її безкоштовно". Для того, щоб не втрачати грошi, Андрiйко вирiшив обслуговувати майбутнiх клiєнтiв в мiкрорайонi, де розмiщена його пiцерiя. Дано n будинкiв разом iз пiцерiєю у мiкрорайонi. Мiж будинками пролягають вулицi. За вказаним номером пiцерiї та номером будинку клiєнта потрiбно дiзнатися чи Андрiйко отримає грошi за пiцу, чи клiєнт отримає її безкоштовно (якщо кур’єр не встигне доставити пiцу теплою).

Формат вхідних даних

У першому рядку вхiдного потоку дано числа: n – кiлькiсть будинкiв разом iз пiцерiєю (будинки нумеруються вiд 1 до n), число m – номер будинку пiцерiї, k – номер будинку клiєнта, до якого потрiбно доставити пiцу, t – час, протягом якого пiца залишається теплою. У наступних рядках дано три числа ai, aj – номера будинкiв мiж якими є сполучення, та p – час руху мiж ними (всi числа додатнi цiлi та не перевищують 100). Гарантується, що кур’єр може доставити пiцу у всi будинки.

Формат вихідних даних

Вивести в одному рядку YES, якщо пiца доставиться теплою i Андрiйко отримав грошi, та число – час найшвидшого маршруту, який розпочинається з m – номера будинку пiцерiї до k – номера будинку клiєнта, до якого потрiбно доставити пiцу, або NO, якщо клiєнт отримає пiцу безкоштовно (пiца доставлена холодною) i час, на який запiзнився кур’єр.

Приклад вхідних даних

6 3 5 5
3 2 2
1 2 5
1 5 2
6 1 5
4 3 10
4 5 1

Приклад вихідних даних

NO 4

Comments

There are no comments at the moment.