1475: День програміста


Submit solution


Points:10
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem type

У 2019 роцi День програмiста — 256-й день року — припав на п’ятницю 13-те. А в якому роцi буде N-й такий самий збiг?

Формат вхідних даних

Зi стандартного вхiдного потоку вводиться цiле число N (0 < N < 878) - номер збiгу (збiг 2019 року вважати таким, що має номер 0).

Формат вихідних даних

У стандартний вихiдний потiк вивести одне цiле число — номер року.

Приклад вхідних даних

1

Приклад вихідних даних

2030

Comments


  • 0
    predator991
     commented on May 8, 2020

    As for me, this is a truly difficult task.