1476: Клаптики


Submit solution


Points:13
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem type

Квадрат, двi сторони якого лежать на координатних осях у першому координатному кутi, розрiзали в довiльному мiсцi по вертикалi або по горизонталi. Пiсля цього з отриманими частинами 0 або бiльше разiв виконали подiбну операцiю. Яка площа найбiльшого клаптика?

enter image description here

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхiдного потоку записано два цiлi числа, вiдокремленi пропуском, — довжина сторони квадрата L_i кiлькiсть розрiзiв N . У наступних N рядках записано по 4 цiлi числа x1_i , y1_i , x2_i , y2_i , вiдокремленi пропусками,— координати кiнцiв i-го розрiзу. Всi числа додатнi цiлi i не перевищують 1000.

Формат вихідних даних

У стандартний вихiдний потiк вивести одне цiле число — найбiльшу площу клаптика.

Приклад вхідних даних

5 4
2 0 2 5
0 1 2 1
2 3 5 3
4 3 4 0

Приклад вихідних даних

8

Comments


 • 0
  amd
   commented on Jan. 19, 2020

  У теста 7, 8 і 13 перший розріз не утворює дві частини


  • 0
   zvit
    commented on Jan. 19, 2020 edited

   Уточнення до задачі: у тестах розрізи перелічено в довільному порядку і напрямку. У такому вигляді і з таким уточненням задача була запропонована автором.