1477: Розбиття


Submit solution


Points:16
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem types

Саша уже двi години чекає на Марiчку - стає очевидно, що Марiчка трохи затримується. Вiд нiчого робити Саша розглядає афiшу кiнотеатру. Завтра буде йти фiльм ’Anna’. Саша зразу помiтив, що назва фiльму є палiндромом. Далi вiн почав розбивати назву фiльму на iншi палiндроми... Це його захопило i в його головi зародилася наступна задача. Задається рядок, який складається iз малих латинських лiтер. Необхiдно розбити його на найменш можливу кiлькiсть послiдовних палiндромiв.

Формат вхідних даних

В єдиному рядку знаходиться рядок iз малих латинських лiтер довжиною не бiльше 100.

Формат вихідних даних

Вивести кiлькiсть палiндромiв, які відповідають опису умови задачі.

Приклад вхідних даних

rarabar

Приклад вихідних даних

3

Можливі розбиття на паліндроми:

rar
aba
r

r
a
rabar

Comments


  • 1
    VladStrun
     commented on Jan. 23, 2020

    Чому паліндром 'ara' не враховується?