1479: Дві матриці


Submit solution


Points:20
Time limit:2.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem type

Задано двi квадратнi матрицi А та В однакової розмiрностi. До матрицi А можна нескiнченну кiлькiсть разiв застосувати наступнi дiї:

 1. Взяти будь-яку її квадратну пiдматрицю

 2. Транспонувати її (замiнити її рядки на стовпчики)

Потрiбно визначити чи можна такими дiями iз матрицi А отримати матрицю В.

Формат вхідних даних

В першому рядку задається кiлькiсть вхiдних тестiв t. Кожен тест мiстить розмiр матриць n та самi матрицi (n рядкiв, що складаються iз n чисел), елементи яких цiлi додатнi числа, якi не перевищують 10^6.

Обмеження:

1 <= t <= 10

2 <= n <= 500

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести в окремому рядку вiдповiдь Yes, якщо iз матрицi А можна одержати матрицю В, та No в iншому випадку.

Приклад вхідних даних

2
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 4 7
2 5 6
3 8 9
2
1 2
3 4
1 4
3 8

Приклад вихідних даних

Yes
No

Зауваження

Для першого тесту, щоб отримати матрицю В, необхiдно спочатку транспонувати всю матрицю, а потiм пiдматрицю з кутами в клiтинках (2, 2) та (3, 3).

Приклад транспонування матрицi:

enter image description here


Comments


 • 1
  Andru
   commented on Nov. 20, 2020

  Додайте, будь ласка, тест, де всі елементи обох матриць співпадають, але з першої отримати другу неможливо. Наприклад:

  1
  2
  1 2
  3 4
  4 3
  2 1

  • 2
   zvit
    commented on Nov. 23, 2020

   Дякую за тест, він включений у тест 1. Задача повторно протестована.


 • -1
  EpIkDrAgOn
   commented on Feb. 28, 2020

  Випадково зайшов на цю задачу ще раз і помітив, що в форматі вхідних даних помилка: 2 >= n <= 500


  • 0
   zvit
    commented on Feb. 29, 2020

   OK


 • 0
  EpIkDrAgOn
   commented on Jan. 18, 2020

  Склалось враження, що в деяких тестах матриця містить нулі, що суперечить умові. Чи я помиляюсь?


 • 0
  EpIkDrAgOn
   commented on Jan. 18, 2020

  Помилка у прикладі вхідних даних (перший тест, другий рядок другої матриці, перший символ повинен бути 2).


  • 0
   zvit
    commented on Jan. 18, 2020

   так