1480: Сума квадратів


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem type

Тиждень назад Денис здав на сайтi обласного факультативу з програмування свою першу програму, яка знаходила суму двох цiлих чисел...

З того часу багато води спливло в Черемошi i тепер Денис зовсiм iншого рiвня задачi здає... Остання вiдправка, правда, отримала вердикт: Time Limit :( Нiяк не може Денис здати задачу, де потрiбно визначити: чи можливо записати цiле число N у виглядi суми квадратiв двох цiлих чисел.

Допоможiть Денису отримати свiй Accepted - напишiть програму, яка дасть вiдповiдь на це запитання.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить цiле число t (1 <= t <= 100) - кiлькiсть тестiв. Наступнi t рядкiв мiстять тести: одне цiле число N (0 <= N <= 10^12 ).

Формат вихідних даних

Для кожного тесту вивести Yes, якщо дане число можна записати у виглядi суми квадратiв цiлих чисел або No - в iншому випадку.

Приклад вхідних даних

6
1
2
7
9
17
27

Приклад вихідних даних

Yes
Yes
No
Yes
Yes
No

Comments

There are no comments at the moment.