1487: Рівняння


Submit solution


Points:12
Time limit:1.0s
Memory limit:500M
Author:

Problem types

Петрик цiкавиться Дiофантовими рiвняннями. Сьогоднi вiн знайшов абсолютно нове рiвняння! n + S(n) + S(S(n)) + S(S(S(n))) = k

В цьому рiвняннi S(a) означає суму цифр натурального числа a. Допоможiть Петрику знайти будь-який розв’язок цього рiвняння або скажiть, що їх не iснує.

Формат вхідних даних

В єдиному рядку мiститься одне натуральне число k (1 <= k <= 10^18 ).

Формат вихідних даних

В першому рядку виведiть ’YES’ або ’NO’ в залежностi вiд наявностi розв’язку. Якщо розв’язок iснує, то у другому рядку виведiть одне натуральне число - його розв’язок.

Приклад вхідних даних

2019

Приклад вихідних даних

YES
1992

Пояснення

Для прикладу вхідних даних маємо: 1992 + 21 + 3 + 3 = 2019


Comments


 • 0
  amd
   commented on Feb. 2, 2020

  За умовою задачі потрібно знайти будь-який розв’язок рiвняння.
  При к=2019 розв’язком рівняння є числа 1992 і 2010 (2010+3+3=3=2019).
  Але перевірка визнає 2010 неправильним. Аналогічно і в тестах 11 та 25


  • 0
   zvit
    commented on Feb. 3, 2020 edit 3

   Проблема ліквідована