1491: Ліфт у бізнес-центрі


Submit solution


Points:20
Time limit:0.5s
Memory limit:500M
Author:

Problem types

Бiзнес-центр являє собою N -поверхову будiвлю, поверхи пронумерованi вiд 1 до N знизу вгору. На кожному поверсi працює рiвно один спiвробiтник. Всi спiвробiтники вранцi приїжджають на парковку, яка розташована в пiдвальному примiщеннi, на один поверх нижче першого. Бiзнес-центр обладнаний лiфтом, який вмiщує необмежену кiлькiсть людей, але нечемний лiфтер сьогоднi готовий вiдвезти всiх спiвробiтникiв тiльки на якийсь один поверх.

У кожного спiвробiтника є вибiр: вiн може пiти вгору пiшки по сходах, на пiдйом на один поверх при цьому буде витрачено A секунд. Або вiн може сiсти в лiфт, який вiдвезе всiх спiвробiтникiв на якийсь обраний ними разом поверх. Вийшовши з лiфта, спiвробiтник може пiднятися до свого поверху (також витрачаючи A секунд на пiдйом на один поверх), або спуститися до потрiбного поверху вниз, витрачаючи B секунд на спуск на один поверх. Лiфт витрачає C секунд на пiдйом на один поверх.

Визначте мiнiмальний час, за який всi спiвробiтники розiйдуться по своїх поверхах, якщо вони найкращим чином виберуть поверх, на який їде лiфт, i свою стратегiю поведiнки (пiднiматися по сходах або їхати на лiфтi, а потiм йти по сходах).

Формат вхідних даних

Перший рядок вхiдних даних мiстить число N - кiлькiсть поверхiв в бiзнес-центрi. Наступнi три рядки мiстять числа A, B, C - час, необхiдний спiвробiтнику на пiдйом на один поверх, на спуск на один поверх i час, необхiдний лiфту на пiдйом на один поверх. Всi числа - цiлi додатнi, не перевищують 2·10^9 , при цьому A > B, A > C.

Формат вихідних даних

Програма повинна вивести єдине цiле число - мiнiмальний час, за який всi спiвробiтники можуть дiстатися до свого поверху.

Приклад вхідних даних

6
20
10
5

Приклад вихідних даних

45

Пояснення

У будiвлi 6 поверхiв. Спiвробiтник пiднiмається на один поверх за 20 секунд, спускається за 10 секунд. Лiфт пiднiмається на один поверх за 5 секунд. Щоб швидше всiм дiстатися до мiсць, лiфт їде на 5-й поверх за 25 секунд. Спiвробiтник, який працює на 6-му поверсi, виходить з лiфта i пiднiмається за 20 секунд, всього його шлях займає 45 секунд. Спiвробiтник, що працює на 3-му поверсi, їде на лiфтi i спускається на 2 поверхи, це також займає 45 секунд. Спiвробiтники з 4 i 5-го поверхiв також їдуть на лiфтi, їх шлях буде менший 45 секунд. На 1 i 2-й поверхи спiвробiтники пiднiмаються пiшки по сходах за 20 i 40 секунд вiдповiдно. Разом всi спiвробiтники добираються до своїх поверхiв не бiльше нiж за 45 секунд.

Джерело: olympiads.ru


Comments

There are no comments at the moment.