1521: Завдання 5.6


Submit solution


Points:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Максимальне з трьох.

Формат вхідних даних

У одному рядку через пропуск дано три натуральних числа.

Формат вихідних даних

Виведіть максимальне число.

Приклад вхідних даних

2 5 4

Приклад вихідних даних

5

Comments