1525: Завдання 6.4


Відправити розв'язок


Бали:4
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Є шоколадка розміром m×n плиток. Чи можна за один розлом отримати рівно k плиток шоколаду (k≠m*n)? Розлом повинен бути прямолінійний між плитками.

Формат вхідних даних

У трьох рядках дано по одному натуральному числу m, n, k.

Формат вихідних даних

Виведіть YES, якщо можливо отримати k плиток, або NO у іншому випадку.

Приклад вхідних даних

6
8
18

Приклад вихідних даних

YES

Коментарі

Ще немає коментарів.