1537: Завдання 8.1


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано натуральне число n. Потрібно знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до n.

Формат вхідних даних

У одному рядку дано натуральне число.

Формат вихідних даних

Виведіть одне натуральне число - відповідь на задачу.

Приклад вхідних даних

10

Приклад вихідних даних

55

Коментарі

Ще немає коментарів.