1540: Завдання 8.4


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Виведіть таблицю квадратів всіх натуральних чисел на інтервалі [a;b] (0<a<b<50).

Формат вхідних даних

У двох рядках дано по одному натуральному числу a та b.

Формат вихідних даних

Виведіть таблицю квадратів натуральних чисел від a до b включно по одному значенню в кожному рядку (див. приклад).

Приклад вхідних даних

9
12

Приклад вихідних даних

9*9=81
10*10=100
11*11=121
12*12=144

Коментарі

Ще немає коментарів.