1556: Завдання 10.4


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано натуральні числа а і b, що не перевищують 1000. Вивести їх найбільший спільний дільник.

Формат вхідних даних

У одному рядку через пропуск дано два натуральних числа.

Формат вихідних даних

Виведіть найбільший спільний дільник цих чисел.

Приклад вхідних даних

35 21

Приклад вихідних даних

7

Коментарі

Ще немає коментарів.