1560: Завдання 11.3


Відправити розв'язок


Бали:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Чи є дане число степенем двійки?

Формат вхідних даних

У одному рядку дано натуральне число n.

Формат вихідних даних

Виведіть YES, якщо це число є степенем двійки, і NO якщо ні.

Приклад вхідних даних

20

Приклад вихідних даних

NO

Коментарі

Ще немає коментарів.