1564: Сходи


Submit solution


Points:5
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Побудувати сходи висотою N . Висота та основа рiвнi. Наприклад:

   #
  ##
 ###
####

Формат вхідних даних

Вхiд мiстить цiле число N (1 <= N <= 100)

Формат вихідних даних

Вивести сходи. Останнiй рядок не мiстить пропускiв на початку.

Приклад вхідних даних

4

Приклад вихідних даних

   #
  ##
 ###
####

Comments

There are no comments at the moment.