1566: Задачі на конкурс


Submit solution


Points:6
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дарина та Вадим прислали задачi на конкурс для проведення турнiру на сайтi обласного факультативу. Задачi будуть оцiнюватися на чiткiсть формулювання, оригiнальнiсть та складнiсть. Оцiнки виставляються по 100-бальнiй шкалi. Конкурснi бали Данини: a_1, a_2, a_3, а Вадима - b_1, b_2, b_3.

Нарахування балів проводиться за такими правилами:

  • Якщо a_i > b_i , то Дарина отримує 1 бал

  • Якщо a_i < b_i , то Вадим отримує 1 бал

  • Якщо a_i = b_i , то нiхто бали не отримує.

Напишiть програму, яка визначить рахунок конкурсу.

Формат вхідних даних

Перший рядок мiстить конкурснi бали Дарини - a_1, a_2, a_3.

Другий рядок мiстить конкурснi бали Вадима - b_1, b_2, b_3.

1 <= a_i, b_i <= 100

Формат вихідних даних

В одному рядку через пропуск виведiть бали Дарини та Вадима.

Приклад вхідних даних

5 6 7
3 6 10

Приклад вихідних даних

1 1

Comments

There are no comments at the moment.