1570: Вкоротити рядок


Submit solution


Points:7
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

У Дениса є рядок, який складається з малих лiтер латинського алфавiту. Вiн хоче його максимально вкоротити. Для цього вiн буде виконувати таку операцiю: якщо у рядку є два однаковi символи, якi знаходяться рядом, то вiн їх видаляє.

Знайдiть максимально вкорочений таким чином рядок.

Формат вхідних даних

Вхідний потік мiстить рядок довжиною не бiльше 100 символiв.

Формат вихідних даних

Вивести вкорочений рядок або, у випадку нульової довжини кiнцевого рядка, повiдомлення ’Empty String’

Приклад вхідних даних

aaabccddd

Приклад вихідних даних

abd

Приклад вхідних даних

aa

Приклад вихідних даних

Empty String

Comments

There are no comments at the moment.