1571: нижнiйВерблюжийРегiстр


Submit solution


Points:6
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дарина програмує і створила змiнну використовуючи нижнiй верблюжий регiстр. Тепер вона просить Вадима написати програму, яка знайде кiлькiсть слiв, що стали складниками для змiнної. Вiдомо, що у нижньомуВерблюжомуРегiстрi перше слово пишеться з малої лiтери, а всi решту - з великої.

Наприклад, якщо S = oneTwoThree, то змiнна складається з 3-х слiв.

Допоможiть Вадиму написати цю програму.

Формат вхідних даних

Вхiдний потік мiстить рядок S (1 <= S <= 10^5 )

Формат вихідних даних

Вивести кiлькiсть слiв, якi були використаннi для запису змiнної.

Приклад вхідних даних

saveChangesInTheEditor

Приклад вихідних даних

5

Comments

There are no comments at the moment.