1572: Надійний пароль


Submit solution


Points:8
Time limit:0.25s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Настя сьогоднi приєдналася до соцiальних мереж, щоб пiдтримувати зв’язок зi своїми друзями. Сторiнка реєстрацiї вимагала вiд неї ввести iм’я та пароль. Однак пароль повинен бути надiйним.

Веб-сайт вважає пароль надiйним, якщо вiн вiдповiдає наступним критерiям:

  • Його довжина не менше 6.

  • Вiн мiстить хоча б одну цифру.

  • Вiн мiстить хоча б один малий англiйський символ.

  • Вiн мiстить принаймнi один символ верхнього регiстру англiйського алфавiту.

  • Вiн мiстить хоча б один спецiальний символ.

Вона набрала випадковий рядок довжиною N у полi пароля, але не впевнена, чи надiйний вiн. Знайдiть мiнiмальну кiлькiсть символiв, якi вона повинна додати, щоб зробити пароль надiйним. Ось набiр типiв символiв у формi, якi можна використовувати у паролi:

цифри = "0123456789"
малі символи = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
верхній регістр = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
спецсимволи = "!@#$%^&*()-+"

Формат вхідних даних

Перший рядок містить ціле число N (1 <= N <= 100) - кількість символів пароля.

Наступний рядок містить пароль.

Формат вихідних даних

Приклад вхідних даних

11
#HackerRank

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.