1574: Дорогоцінне каміння


Submit solution


Points:8
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Назар вiдбирає зразки гiрської породи - вiн геолог. Кожен зразок має вбудованi в нього рiзнi мiнерали. Кожен вид мiнералу позначається з малої лiтери в дiапазонi ’a’..’z’. У гiрськiй породi може бути багаторазове входження того, чи iншого мiнералу. Мiнерал називають дорогоцiнним каменем, якщо вiн зустрiчається хоча би один раз у кожному зразку з колекцiї Назара.

Вам дається список мiнералiв, якi мiстяться в зразках Назара. Знайдiть кiлькiсть дорогоцiнних каменiв у його колекцiї.

Наприклад, задається масив рядкiв мiнерального складу зразкiв: {abc, abc, bc}. Мiнерали b i c з’являються в кожному зразку i тому є дорогоцiнними каменями.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхiдного потоку мiстить цiле число N (1 <= N <= 100) - кiлькiсть зразкiв породи.

Наступнi N рядкiв мiстять список мiнералiв, який мiстить лише символи з дiапазону ’a’..’z’ довжиною не бiльше 100.

Формат вихідних даних

Вивести кiлькiсть дорогоцiнних каменiв у колекцiї геолога.

Приклад вхідних даних

3
abcdde
baccd
eeabg

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.