1575: Анаграма для паліндрома


Submit solution


Points:8
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано рядок S. Визначити, чи можливо переставити символи рядка таким чином, що в результатi утворився палiндром. Палiндром, це слово, яке однаково читається в обох напрямках (злiва направо та справа налiво).

Формат вхідних даних

Вхiдний потiк мiстить рядок S (1 <= S <= 10^5 ), який мiстить лише символи дiапазону ’a’..’z’.

Формат вихідних даних

Вивести YES, якщо можна утворити палiндром iз символiв даного рядка або NO в iншому випадку.

Приклад вхідних даних

aaabbbb

Приклад вихідних даних

YES

Пояснення

Приклад паліндрома для вхідних даних:

bababab


Comments

There are no comments at the moment.