1578: Чергування символів


Submit solution


Points:8
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Вам надається рядок S, що мiстить символи A та B. Ваше завдання - перетворити його таким чином, щоб не було однакових сумiжних символiв. Для цього вам дозволяється видалити нуль або бiльше символiв у рядку.

Ваше завдання - знайти мiнiмальну кiлькiсть необхiдних видалень.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить T (1 <= T <= 10) - кiлькiсть тестiв.

Далi iдуть рядки з тестами. Кожен рядок - один тест, що мiстить S (1 <= S <= 10^5 )

Формат вихiдних даних

Для кожного тесту в окремому рядку вивести мiнiмальну кiлькiсть видалень

Приклад вхідних даних

5
AAAA
BBBBB
ABABABAB
BABABA
AAABBB

Приклад вихідних даних

3
4
0
0
4

Comments

There are no comments at the moment.