1593: Іринка і занадто складна задачка


Submit solution


Points:12
Time limit:3.0s
Python 35.0s
Memory limit:64M
Python 3500M
Author:

Problem type

Вважайте, що цю задачу задали вам, а не Ірині, бо ця задача для неї дуже складна. Вам дано n рядків довжиною не більше 5 символів. Також у вас є q запитань, одного типу, чи є рядок s префіксом будь-якого рядка із запропонованих. Якщо є – виведіть «YES» і кількість рядків, в яких є даний префікс і «NO», якщо такого префіксу немає в жодному з рядків. Всі рядки складаються з маленьких латинських літер.

Формат вхідних даних

В першому рядку міститься ціле число n (1 <= n <= 10^4) - кількість рядків.

Далі ідуть n рядків довжиною не більше 5 символів.

В n+2 рядку йде одне ціле число q (1 <= q <= 10^5) – кількість запитів.

Далі ідуть q рядків - запити.

Формат вихідних даних

Для кожного запиту вивести відповідь

Приклад вхідних даних

3
abcd
abbc
cba
3
ab
cba
z

Приклад вихідних даних

YES 2
YES 1
NO

Comments

There are no comments at the moment.