1606: Конвертувати бали в оцінку


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Орися на iспитах отримала N балiв. Яку оцiнку вона отримає за європейською шкалою, яка визначається за такими правилами:

  • 25 < N <= 30 − score A
  • 20 < N <= 25 − score B
  • 15 < N <= 20 − score C
  • 10 < N <= 15 − score D
  • 5 < N <= 10 − score E
  • 0 <= N <= 5 − score F

Формат вхiдних даних

Вхiдний потiк мiстить цiле число N (0 <= N <= 30) - бали, якi набрала Орися на iспитах.

Формат вихiдних даних

Вивести її оцiнку за європейською шкалою.

Приклад вхідних даних

11

Приклад вихідних даних

D

Comments

There are no comments at the moment.