1608: Голосні та приголосні


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано рядок S, який мiстить лише символи дiапазону ’a’...’z’. Вивести спочатку всi голоснi символи у тому порядку, в якому вони зустрiчаються у рядку, а потiм - приголоснi.

Формат вхiдних даних

Вхiдний потiк мiстить рядок S довжиною не бiльше 100 символiв.

Формат вихiдних даних

Вивести по одному символу у рядку спочатку голоснi, а потiм приголоснi символи.

Приклад вхідних даних

javascript

Приклад вихідних даних

a
a
i
j
v
s
c
r
p
t

Comments

There are no comments at the moment.