1610: Чи додатне?


Submit solution


Points:5
Time limit:0.5s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Дано цiле число a. Визначити чи є воно додатнiм.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить цiле число T (1 <= T <= 10) - кiлькiсть тестiв.

Далi iдуть T рядкiв, кожен з яких мiстить тест - варiант числа a (−100 <= a <= 100)

Формат вихiдних даних

Для кожного тесту у випадку додатного a вивести’YES’. Якщо a = 0, то вивести повiдомлення ’Zero Error’. Якщо a вiд’ємне, то - ’Negative Error’

Приклад вхідних даних

3
2
0
6

Приклад вихідних даних

YES
Zero Error
YES

Comments

There are no comments at the moment.