1616: Гарнi по k


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Python 32.0s
Memory limit:64M
Python 3250M
Author:

Problem type

Назвемо цiле число гарним по k, якщо модуль рiзницi цього числа та його зворотнього нацiло дiлиться на k.

Знайдiть кiлькiсть гарних по k чисел вiд n по m включно.

Формат вхiдних даних

В одному рядку мiстяться цiлi числа n, m, k (1 <= n <= m <= 2·106 , 1 <= k <= 2·109 ), якi роздiляються пропуском.

Формат вихiдних даних

Вивести кiлькiсть гарних по k чисел iз вказаного дiапазону.

Зауваження

Числа 20 та 22 будуть гарними по 6

Приклад вхідних даних

20 23 6

Приклад вихідних даних

2

Comments


 • 3
  olex4ndr
   commented on May 9, 2020 edit 2

  Перегляньте, будь ласка, час проходження 2, 3 тестів в даній задачі для Python! Можливо, потрібно збільшити час?!


  • 2
   zvit
    commented on May 9, 2020

   збільшено до 2 с