1617: Добавити i видалити


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Задаються рядки s та t, якi мiстять лише малi символи англiйського алфавiту. Над рядком s можна виконувати такi операцiї:

 • додавати до кiнця рядка один символ;

 • видалити останнiй символ у рядку (якщо видалити символ порожнього рядка, то утвориться порожнiй рядок).

Визначте, чи можливо за k описаних операцiй iз рядка s отримати рядок t.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить s (1 <= |s| <= 100) - початковий рядок.

Другий рядок мiстить рядок t (1 <= |t| <= 100) - бажаний рядок.

Третiй рядок мiстить цiле число k (1 <= k <= 100) - кiлькiсть операцiй.

Формат вихiдних даних

Виведiть Yes, якщо можна отримати рядок t точно за k операцiй на рядком s. В iншому випадку вивести No.

Приклад вхідних даних

aba
aba
7

Приклад вихідних даних

Yes

Приклад вхідних даних

ashley
ash
2

Приклад вихідних даних

No

Comments


 • 0
  Oh_No
   commented on May 8, 2020

  Хіба можливо із рядка "aba" отримати рядок "aba" точно за 7 операцій??


  • 0
   zvit
    commented on May 8, 2020

   так: видаляємо три символи, потім видаляємо символ порожнього рядка, потім добавимо послідовно три символи, всього 7 операцій


   • 0
    Oh_No
     commented on May 8, 2020

    Зрозумів, Дякую