1620: Коти та миша


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Два коти i миша знаходяться в рiзних положеннях на однiй прямi. Вам вiдомi їхнi координати. Ваше завдання - визначити, який з котiв досягне мишi першим, припускаючи, що миша не рухається, а коти рухаються з однаковою швидкiстю. Якщо коти прибiжать одночасно, мишi почне рухатися, i вона втече, поки коти б’ються.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить одне цiле число T (1 <= T <= 100) - кiлькiсть тестiв.

Кожен з наступних T рядкiв мiстить три цiлi числа, роздiленi пропуском: x (координата кота A), y ( координата кота B), z (координата мишi C).

(1 <= x, y, z <= 100)

Формат вихiдних даних

Для кожного тесту виведiть ’Cat A’, якщо кiт A спiймає мишу; ’Cat B’, якщо кiт B спiймає мишу, або ’Mouse C’, якщо миша втече.

Приклад вхідних даних

2
1 2 3
1 3 2

Приклад вихідних даних

Cat B
Mouse C

Comments

There are no comments at the moment.