1621: Вершини


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Вам дається квадратна карта, яка подана у виглядi матрицi цифр. Кожна комiрка матрицi (карти) мiстить цифру, що позначає глибину. Ми будемо називати клiтинку карти вершиною тодi i лише тодi, коли ця клiтинка не знаходиться на межi карти, а кожна сумiжна з нею клiтина має строго меншу глибину. Двi клiтини сумiжнi, якщо вони мають спiльну сторону.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить цiле число n (1 <= n <= 100) - розмiрнiсть карти.

Наступнi n рядкiв мiстять по n цифр.

Формат вихiдних даних

Вивести карту, в якiй всi вершини позначенi англiйською лiтерою ’X’.

Приклад вхідних даних

4
1112
1912
1892
1234

Приклад вихідних даних

1112
1X12
18X2
1234

Comments

There are no comments at the moment.