1624: Виділення тексту


Submit solution


Points:7
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem type

Коли ви вибираєте блок тексту у програмi перегляду PDF-файлу, то видiлення видiляється синiм прямокутником. У нашому PDF-переглядачi кожне слово видiляється незалежно вiд iнших.

Наприклад:

enter image description here

Вам дається масив h висот лiтер англiйського алфавiту та рядок S. Знайдiть площу прямокутного видiлення. Ширина кожної лiтери дорiвнює 1.

Формат вхiдних даних

Перший рядок мiстить 26 цiлих чисел, що описують вiдповiднi висоти кожної послiдовної малої англiйської лiтери, ascii [a-z].

Другий рядок мiстить одне слово S, що складається з малих букв англiйського алфавiту.

1 <= h_i <= 7

1 <= |S| <= 10

Формат вихiдних даних

Вивести площу видiлення слова у квадратних одиницях

Приклад вхідних даних

1 3 1 3 1 4 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5
abc

Приклад вихідних даних

9

Comments


 • 0
  Strange
   commented on May 15, 2020

  У вхідних даних з прикладу одне зайве число


  • 0
   zvit
    commented on May 15, 2020

   дякую, прорахувався )