1625: Середнє арифметичне


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Знайти середнє арифметичне натуральних чисел x, y, z.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить три натуральні числа, кожне в окремому рядку.

Формат вихідних даних

Вивести середнє арифметичне введених чисел, округлене до найближчого цілого.

Приклад вхідних даних

27
59
2

Приклад вихідних даних

29

Comments

There are no comments at the moment.