1627: Добуток цифр


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Знайти добуток цифр заданого чотиризначного числа.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці міститься додатне чотиризначне число.

Формат вихідних даних

В вихідний потік вивести число, яке є добутком всіх цифр заданого числа.

Приклад вхідних даних

1234

Приклад вихідних даних

24

Comments

There are no comments at the moment.