1629: Зворотній порядок цифр


Submit solution


Points:5
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Знайдіть число, яке утворюється із заданого шляхом виписування цифр у зворотному порядку.

Формат вхідних даних

У стандартному вхідному потоці міститься додатне чотиризначне число.

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести число, яке утворюється із заданого шляхом виписування цифр у зворотному порядку.

Приклад вхідних даних

1234

Приклад вихідних даних

4321

Comments

There are no comments at the moment.