1631: k-а цифра послідовності


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Дано натуральне число k. Визначити k-ту цифру в послідовності 110100100010000100000…, у якій виписані підряд степені 10.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводяться число k (0 < k <= 100).

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести одне число - k-ту цифру послідовності.

Приклад вхідних даних

4

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.