1633: Середнє геометричне


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Дано непорожню послідовність додатних цілих чисел, за якою слідує число 0 (це ознака кінця послідовності). Обчислити з точністю до тисячних середнє геометричне цих чисел.

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводяться цілі додатні числа не більші 100, кожне в окремому рядку. В останньому рядку вводиться число 0, яке не належить послідовності, але свідчить про її завершення.

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести одне число з точністю до тисячних – середнє геометричне чисел послідовності.

Приклад вхідних даних

1
8
27
0

Приклад вихідних даних

6.000

Comments

There are no comments at the moment.