1634: k-a цифра послідовності 2


Submit solution


Points:8
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Дано натуральне число k. Визначити k-ту цифру послідовності, в якій записані підряд натуральні числа 12345678910111213….

Формат вхідних даних

Зі стандартного вхідного потоку вводиться натуральне число k (0 < k < 105).

Формат вихідних даних

В стандартний вихідний потік вивести k-ту цифру послідовності.

Приклад вхідних даних

12

Приклад вихідних даних

1

Comments


  • 0
    zvit
     commented on Sept. 28, 2020

    Звертаю увагу на обмеження k - було уточнення