1638: Кількість різних літер


Submit solution


Points:6
Time limit:1.0s
Memory limit:64M
Author:

Problem types

Визначити, скільки різних літер входить у заданий текст, що містить не більше 100 літер і закінчується крапкою.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить рядок, який складається з малих латинський букв і пропусків.

Формат вихідних даних

Вивести кількість різних букв.

Приклад вхідних даних

aaabaac.

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.